2019 TUIK Internet Verileri

Türkiye’de her dört kişiden üçü internet kullanıyor. Her üç kişiden birisi e-ticaret yapıyor. Cep telefonu olmayan ev neredeyse yok. Internet en çok mesajlaşmak için kullanılıyor.

TÜİK’in hanehalkı internet kullanımına yönelik yeni araştırmasının sonuçları Ağustos sonunda yayınlandı. Buna göre 16-74 yaş grubundaki bireyler içinde internet kullananların oranı %75,3. Bu oran bir önceki sene %72,9 idi. Erkeklerde bu oran %81,8 iken kadınlarda %68,9. Bireysel internet kullanımında en yüksek yer %86,6 ile İstanbul. En düşük bölge ise %58,4 ile Güneydoğu Anadolu. TÜİK raporundaki diğer tespitler şu şekilde:

Evde internet erişimi olan hane oranı : %88,3. Bu oran 2009 yılında %30, geçen sene ise %83,8 düzeyinde. İstanbul’da bu oran %95,6. En düşük orana sahip bölge %79,7 ile Batı Marmara. Internet erişiminin neredeyse tamamı genişbant: %87,9. Hanelerin %49,1 sabit genişbant bağlantıya (ADSL, fiber vb) %86,9’u ise mobil bağlantıya sahip. Genişbant erişim oranı İstanbul’da %95,5 düzeyinde. En düşük bölge ise %80,2 ile Batı Karadeniz.

Bireylerin internet üzerinden e-ticaret yapma oranı da %34,1. Bir önceki dönemde bu oran %29,3. Alışveriş yapan erkekler %38,3, kadınlar %29,9 (bir önceki dönem oranları sırasıyla %33,6 ve %25). e-Ticarette en çok alınan hizmet giyim ve spor malzemeleri satın almak (%67,2). Bu sırasıyla şu hizmetler izliyor: Seyahat (%31,7), gıda maddeleri veya günlük gereksinimler (%27,4), elektronik hariç ev eşyası (%26,9), elektronik araçlar (%20,3), kitap-dergi-gazete (%20,2).

Lüzumsuz gibi görünse de önemli bir veri de kamu web siteleri kullanımı. 2019’da %51,2 düzeyinde bu oran. Yani her iki internet kullanıcısından biri kamu sitelerinden en az birine erişim sağlamış. Kullanım amacı ise çoğunlukla (%45,8) bilgi almak.

Interneti düzenli kullananların oranı %98,3. %90,8’i ise hemen her gün. Düzenli kullanan erkekler %98,4 kadınlar ise %98,2. Hemen her gün kullanıyorum diyen erkekler %91,3 iken kadınlar %90,3.

Gelelim cihazlara. Hanelerde bulunan en popüler elektronik cihaz cep telefonu (%98,7). Bunu %37,9 ile taşınabilir bilgisayarlar, %37,7 ile akıllı televizyonlar, %26,7 ile tablet bilgisayarlar izliyor. 2004’te %81,6 olan sabit telefon hatları ise 2017’de %20,2 düzeyine inmiş. 2018 ve 2019’da veri yok.

Ayrıca raporda kullanıcılar meslek gruplarına göre de değerlendirilmiş. Şöyle: Teknisyenler, teknikerler, yardımcı profesyonel meslek mensupları: %99,7. Profesyonel meslek sahipleri: %99,6. Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar: %98,6. Yöneticiler: %97,8. Tesis ve makine operatörleri, montajcılar: %96,7. Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar: %94,3. Hizmet ve satış elemanları: %91,4. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar: %80. Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar: %53,1.

Tüm bu nicel değerlerden sonra gelelim niteliğe. Kullanım amaçları şöyle sıralanıyor: Mesajlaşma (%93,9), telefon-video görüşme (%82,7), sosyal medya (%81,4), müzik dinlemek (%71,5), haber okuma (%69,8), sağlıkla ilgili arama yapma (%69,3), mal ve hizmet hakkında bilgi alma (%65), internet bankacılığı (%47,1), eposta (%46,2), web sitesine içerik yükleme (%42,5), web sitesi üzerinden görüş paylaşma (%23,6), mal ve hizmet satışı (%21,8), iş arama (%10,6), toplumsal-siyasi konularda oylamaya katılma (%9,1).

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi; “Dijital Kültür” Köşesi (Sayı 184– 04.10.2019)