4.SANAYİ DEVRİMİ ve YAPAY ZEKA

Son yıllarda dijital teknoloji dünyasında giderek öne çıkan iki kavram 4. Sanayi Devrimi ile Yapay Zeka’dır. 4. Sanayi Devrimi Avrupa kökenli olup, özünde Nesnelerin İnterneti (“Internet of Things”, IoT) olgusu yatmaktadır. Sahip oldukları sensör ve veri işleme kapasiteleri sayesinde “cansız” nesneler giderek “akıl yürütür” hale getirilmektedir. 4. Sanayi Devrimi mottosu bu sürecin sonunda kol gücüyle çalışan mavi yakalı işgücü ile akıl gücüyle çalışan beyaz yakalı işgücünü robotlarla değiştirmeyi vaad etmekte bu da çeşitli kolaylıkların yanısıra sorunları da beraberinde getirmektedir. Robotlar ile insanların toplum içindeki yaşamı nasıl olacak?

Robotlaşma yapay zeka alanındaki çalışmalarla da ivmelendirilmektedir. Yapay zeka alanındaki çalışmalar sadece donanım düzeyinde değil yazılım düzeyinde de ilerlemeler kaydetmektedir. Bu sayede bugün deneysel düzeyde de olsa hukuk ya da sağlık alanında insandan daha sağlıklı kararlar veren teknolojik muadiller (dijital avukat, dijital doktor) olguları ile karşılaşılmaya başlamıştır.

Bu konferansta 4. Sanayi Devrimi ve Yapay Zeka’nın gelecek onyıllarda toplumu nasıl dönüştüreceği irdelenmiştir.

#Endüstri4 #4SanayiDevrimi #YapayZeka #Robotlaşma #MaviYakalı #BeyazYakalı #İşgücü #DijitalAvukat #DijitalDoktor

Haliç Üniversitesi, Sütlüce Kampüsü
Fen Edebiyat Fakültesi
Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilim ve Teknoloji Konferansları
21 Aralık 2017