#GümüşlükAkademisi #YerDeğiştirme #DijitalKuşaklar #DijitalGöçmen #DijitalYerli #Avatar #Robot #Android #Post-Truth #Gerçek-Ötesi #Doğru-Ötesi #DijitalAvukat #YapayZeka

Gümüşlük Akademisi’nin “Yer Değiştirme” temalı bahar konferansında konuyu dijital kültür açısından irdeledim. Bu çerçevede ele alınan konuların başlıkları şunlardı:

  • Dijital Dönüşüm
  • Dijital Göçmen
  • Dijital Yerli
  • Bilgisayar, Internet, Cep Telefonu’nun sosyo-kültürel dönüşüme etkileri
  • Fiziksel dünyadan dijital dünyaya yer değiştirme sembolü olarak “Avatar”
  • Robotlar ve Androidler
  • Gerçek-Ötesi, Doğru-Ötesi (Post-Truth) olarak “Yalan Dünya”
  • Troller ve sosyal medya
  • Yapay Zeka ve etkileri
  • Dijital Avukat, Robot Doktor

Yer : Moda Sineması, Kadıköy İstanbul
Tarih : 14.04.2018