BİLGİNİN MADDELEŞMESİ : TEKNOLOJİ !

(03.02.2017 #45) Ses Kaydı Aşağıdadır

>>Bilginin Maddeleşmesi : Teknoloji !