Dijital Astrolog

Yeterince doğru tahminde bulunan her veri analisti astrologdan farksızdır!

Ta 60lara, “çiçek çocuklar”ın zamanına dek uzanıyor. Şarkısı bile var: Age of Aquarius! Kova (Burcu) Devri. Yeni yüzyılın ilk yıllarıyla birlikte zodyakta da yeni bir çağa girileceği ifade ediliyordu. Sonrasında bu yeni çağın müziği de icat edildi: New Age! Gurusu da çıktı. Üçkağıtçılık yapmadan önce Bhagwan adıyla bilinen, rolls royce düşkünü, şimdilerde Osho adyla bilinen (merhum) zat!

Sonra anlaşıldı ki bazı önemli gezegenler kova burcuna giriyor ama astrolojik açıdan yeni bir çağa girmek için daha yüzyıllar var. Meğer bir burçtan yeni burca girmek 2 bin 160 senede bir oluyormuş. Yani 6 çarpı 6 çarpı 60!

Her ne kadar kova burcuna giriş yapılmasa bile önemli gezegenlerin bu burca konuk olmasının dramatik değişikliklere neden olacağını ifade ediyor astrologlar. Son iki yüz senedir hükmeden toprak grubu yerini kova vesilesiyle havaya bırakıyor. Son iki yüz yıl! Ne tesadüf ki kapitalizmin, maddiyatın, mülkiyetin dolaşıma çıktığı zirve yaptığı dönem. Toprak burcunun işaret ettiği özellikler. Peki hava burcu ne anlama geliyor?

Artık mülkiyet, sahip olma hırsı, kapitalizm çöpe! Onun yerini “bilgi” alıyor. Havada ışık hızında yer değiştirmesi mümkün olan veri! O nedenle astrologlar da “büyük veri”yi, “bilgi çağı”nı, teknolojiyi, yapay zekayı teyid ediyor! Zodyaksal zamanın da ruhuna uygun olgular!

Hal böyle olunca veri ile ilgili olumlu ve olumsuz şeylerin ortaya çıkması da astrolojik devinimlerle tespit edilmeye çalışılıyor. Örneğin televizyonda yeni yılın neler getireceği konusunda yorumlarını sunan astrologlar, ev ödevlerini yapmış olarak tahminde bulundular: 2021’de çok büyük siber saldırılar söz konusu olabilir! Web sitelerinde anlık olarak harita üzerinde sunulan siber saldırılar demek ki toprak-hava değişimi söz konusu olduğunda artık global medyanın daha çok dikkatini çeker hale gelecek! Daha çok tahribat veriyor olacak! Yoksa siber saldırı her an var.

Astrologların altını çizdikleri bir diğer konu da yapay zekanın insan seviyesine ulaşma mertebesinin 2020li yıllar bitmeden gerçekleşecek olması. 2040-2050’ler geldiğinde ise çoktan insanı geçecekler! Tabi bu insan seviyesine gelme ve onu geçme tanımlarından ne anlıyorlar net değil! İnsan seviyesi demek insan gibi hak ve özgürlüklere sahip, hür, bilincinde olduğunun bilincinde olan bir zeka seviyesi. Yoksa bir şeyleri (pek çok şeyi) insan kadar hatta ondan daha iyi yapabilir hale gelmek değil!

İşin bir başka ilginç yanı da astrologların varlıkları ile içine girilinen “bilgi çağı”nın bir çelişki teşkil ettiğini tespit edememiş olmaları. Eğer insanlık gerçekten de bütünüyle bilginin-bilimin dikte ettiği bir devre giriyorsa, neden hala astrologlara gereksinim duyuyor? Yoksa eskinin astrologlarıyla yeninin “veri analist”leri yakın zamanda yol üzerinde birleşip tek bir meslek grubunu mu oluşturuyor olacaklar? Ünlü bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke’ın üçüncü yasasında işaret ettiği denklik gibi: “Yeterince gelişmiş her teknoloji sihirden farksızdır”. Bu yasadan yola çıkarak yukarıdaki “yakınsama” ya da “tekillik” ile ilgili de benzer bir yasa üretilebilir mi? Şöyle: Yeterince doğru tahminde bulunan her veri analisti astrologdan farksızdır! (Ya da tersi!)

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi; “Dijital Kültür” Köşesi (Sayı 250 08.01.2021)