CHP Üsküdar İlçe Teşkilatı’nın eğitim seminerleri kapsamındaki bu konuşmada Dijital Dünya’nın gelişimi üzerinde durdum. 1980lerden başlayarak bilgisayarlaşma dijitalleşme ve dijital dönüşümü tetikledi. Önce bilgi dijitalleşti, sonra da süreçler. Sıra işgücünün dijitalleştirilmesinde: 4. Sanayi Devrimi.

İşgücünün dijital dönüşümünün sağlanmasında temel itici güçler yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri. Öte yandan bu teknolojilerin yanısıra gelişme gösteren iki önemli yıkıcı teknoloji daha var: Blokzinciri ve bunun üzerinde yükselen başta bitcoin olmak üzere kriptoparalar. Bu dönüşüm belki de yepyeni bir yapının habercisi olacak. Yeryüzü kültürü sanayi devriminden bu yana ilk defa farklı bir sıçrama yapacak. Öyle ki bu sıçrama sanayi toplumu paradigması ile açıklanamayacak!

Öte yandan Web 2.0 ile birlikte gündeme gelen sosyal medya bir yandan webin ayakta kalmasını sağladı diğer yandan başta dezenformasyon olmak üzere sosyokültürel yaşama olumsuz şeyler kattı. Bunun zirvesi post-truth bir dünyadır; objektif gerçekliğin kişisel doğrularla eğilip bükülmesi.

Yer : CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı, İstanbul

Tarih : 03 Kasım 2019