Dijital İttifak

Internet erişimi (nihayet) temel insan hakkı oluyor!

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin başkanları 30 Ocak 2023 Pazartesi günü yaklaşık 250 sayfalık “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni kamuoyuna duyurdu. İttifak, seçimleri kazandıkları taktirde yapma sözünü verdikleri politikaları dokuz ana başlıkta ele almış. Beşinci ana başlık “Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm” adını taşıyor. Aşağıda alıntılar sadece “Dijital Dönüşüm” alt başlığındaki politikalardan seçildi:

 • Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız
 • Bilişim sektörünü stratejik sektör ilan edeceğiz
 • Yapay Zekâ Etik Kurulunu oluşturacağız
 • Fiber/Optik uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye ulaştıracağız
 • Fiber altyapının hane ve işyerlerine kadar kesintisiz erişimini sağlayacağız
 • İnternete erişimi temel bir insan hakkı olarak tanımlayacak, vatandaşlarımızın her yerde, güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacağız
 • İnternet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz
 • Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız
 • (…) 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız
 • Ortak kullanım alanlarında (meydanlar, kütüphaneler vs.) kesintisiz ve ücretsiz internet hiz­meti vereceğiz
 • Toplam 40 kilometrekare alan üzerine Yapay Zeka ve Otonom Sistemler Şehri kuracağız
 • Kamunun ruhsat, tapu, sertifika, diploma ve benzeri kayda dayalı tüm işlevlerini, kamu çalı­şanlarının mal beyanlarını, kamudaki tüm demirbaş ve envanter listelerini toplumun dene­timine açık blok zinciri altyapısına geçireceğiz
 • Kimlik, sağlık karnesi ve benzeri hizmetleri kişisel mahremiyet çerçevesinde ve erişimin bi­reyin iznine bağlı olacak şekilde blok zinciri platformuna taşıyacağız
 • Blok zinciri mimarisinde uluslararası ticaret platformu (INTERSECT) kurarak dış ticaret iş­lemlerinde bürokrasiyi azaltacak, aracılık maliyetlerini düşürecek, şeffaf ve güvenilir bir dış ticaret altyapısı kuracağız
 • Yeni nesil afet yönetim merkezlerini kuracak, afetle mücadelenin her safhasında teknoloji­den faydalanacak, risk analizinde sensörlerden, afetin ilerlemesinin takibinde uydulardan, kurtarma çalışmalarında dron ve robot teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanacağız
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İş­lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u tüm kullanıcıların sosyal medya mec­raları üzerindeki ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyetini koruyacak şekilde, evrensel, çoğulcu ve demokratik ilkeler çerçevesinde ve geniş bir istişareyle yeniden düzenleyeceğiz
 • Sosyal medya platformlarının hak ve yükümlülüklerini tekrar ele alacak, sansür hükümlerini iptal edeceğiz
 • Dijital ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümleri, e-para ve e-ödeme mevzuatını AB mevzuatına uyumlu hale getireceğiz
 • Türkiye’nin AB standartlarında güvenli ülke sınıfına girmesini sağlayacak, böylece bulut bi­lişim, büyük veri ve yapay zekâ kullanımının ve geliştirilmesinin önünü açacağız
 • Kripto para ve varlık mevzuatını çıkartacak, sektördeki belirsizlikleri gidereceğiz
 • Kripto varlıklarla ilgili borsaların düzenleme ve denetimine ilişkin adımları atacak bu piya­salara olan güveni sağlayacak, küçük yatırımcıları koruyacağız
 • Dijital varlıkların ödeme sistemleriyle entegrasyonunu sağlayacak teknolojilere ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Metinde yer alan bu ve diğer hususlar ülkemizde genç ya da teknoloji girişimcilerinin arzu edeceği türden bir ekosistemi oluşturmak için yeterli. Beşinci ana başlığın tamamı ise ülkemizin bilim ve teknoloji alanında nasıl kalkınabileceğinin iskeletini oluşturuyor!

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi; “Dijital Kültür” Köşesi (Sayı 358 09.02.2023)