HBT’nin bu dönemki konferans serisi Merak üzerine. 16 Kasım 2019’daki ilk oturumda merak olgusunu genel hatlarıyla irdelemiştik. 1 Şubattaki dördüncü oturumda özellikle eğitim ve nörobilim açılarından merak olgusu ele alındı. İnsan beyni ile ilgili son yıllarda yapılan araştırmalar ve bunun öğrenme-merak olgularıyla irtibatını Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç hoca detaylı bir şekilde ele aldı.

Başlangıçta hayatta kalma refleksinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkan merak insanla birlikte binyıllarca süren evrimsel yolculuğu sonucunda bugün farklı bir konuma ulaşmış durumda. Belki içgüdüsel olarak yine korunma refleksi ile merak duyuyoruz öte yandan merak artık kişinin kendini gerçekleştirmesi sürecine katkı sağlayacak bir araç haline gelmekte.

Enformasyonu belletmeye yönelik eğitim sistemi yerini eleştirel düşünce, sorgulayıcı akıl modeli kapsamında yenilikçi fikirler üretmeye, bunların peşinden koşmaya, bunları hayata geçirmeye doğru yöneliyor. Neden? Çünkü enformasyon artık herkesin iki parmağının arasında. Oysa bundan bilgi üretmek, üretirken bireysel olarak kendini gerçekleştiriyor olduğunu hissetmek ayrı bir beceri setini gerektiriyor ki merak bu beceri setinin geliştirilmesindeki en büyük itici güç!

Yer: BAU, Beşiktaş – İstanbul
Tarih : 1 Şubat 2020