Internet Dışarı InterZeka İçeri

Dijital devrimin global lideri hiçbir önyargısı-alışkanlığı-öznelliği-duygusu olmayan inter-zekâ olacaktır!

 En az yüz yıldır (bir türlü) gerçekleşmeyen bir teori var. “Büyük Anlaşma”, “Yeni Dünya Düzeni”, “Globalleşme” derken şimdi de “Büyük Sıfırlama” adıyla anılan! Dünya elitleri, güya, devletleri ortadan kaldırıp dünyayı tek bir global ülke-global şirket haline getirmek istiyor. Ancak o kadar paraları olduğu halde yüz yıldır bunu bir türlü gerçekleştiremiyor! Artık bir karar verelim: Ya bu “dünya elitleri” beceriksiz, iki koyun güdemez tipler. Ya da bu renkli teoriler safsata!

Öncelikle şu: Mülkiyet elitleştirir! Para, mal-mülk ya da nüfuz-mevki. Bunların tamamı “mülkiyet”in farklı formları. Geldiği gibi gönder(e)miyorsan sen de elitsin demektir. Hepimiz elitiz! Kapitalizmin belki de beraberinde getirdiği en büyük virüs bu! Feodal toplumda bu virüs sadece soylulara, derebeylerine, krallara, imparatorlara, dini önderlere bulaşıyordu. Kapitalizm bu virüsü tüm dünyaya yaydı. İki yüz elli sene sonra bugün dünya nüfusunun yüzde biri dünya servetinin yüzde 44’üne sahip! (Peki yüzde 30’u?)

“Büyük Sıfırlama” diyerek, “Paydaş Kapitalizmi” diyerek dünya elitlerinin temsilcileri tepedeki yüzde birlik (otuzluk) kesime (birey, şirket, ülke) sesleniyor! “Nereye koyacağımızı bilemediğimiz bu zenginliği dünyanın geri kalanıyla paylaşmazsak, bunlar bir gün gelip bizi çiğ çiğ yiyecekler”! Ancak bu mesajı öyle bir şifre ile kriptoluyorlar ki “dünyanın geri kalanı” bunu “beynimize çip yerleştirecekler” yerinden anlıyor!

Denilebilir ki bu bakış açısı doğruysa anlaşamadıkları husus ne? Anlaşamadıkları husus “güven”. Timur’un huzuruna çıkmak üzere peşine taktığı köylülerden kazık yiyen Nasreddin Hoca’dan beri süregelen bir dert! (Elbette o kadar “yeni” değil). “İyi tamam, biz kesenin ağzını açalım da ya diğerleri? Onlar da açacak mı?” güvensizliği, “Önce o açsın; o açarsa ben de açarım” kurnazlığına kadar gidiyor! Güven yoksa maç kazan-kazan ile değil kaybet-kaybet ile biter! Herkes ilk adımı ötekisinin atmasını bekleye bekleye suya gömülür! İçlerinde biraz vizyon sahibi olanlar, o nedenle “organize olalım beyler” deyip, blok-zinciri gibi teknolojileri gündemde tutmaya çalışıyor! Madem güven sorununuz var; alın size güvenmeyi gerektirmeyecek bir model! (Görünen o ki elitler şu an bunu son çare olarak yedekte tutuyor!)

Mülk sahipleri için “diğerleri” mülklerine zarar verip vermeme riskiyle doğru orantılı bir öneme sahip. Tüm bu yapay zekâ yatırımları mülke zarar verme potansiyeli giderek artmakta olan mutsuz çoğunluğu pasifize etmek için! Ya elit(çik)lerden birisi olmak için tüm hayatını feda et ya da git şurada bir kıyı kasabasında karnını doyuracak kadar tarım yap; yaşa-öl!

Tutunacak tek sağlam dal kaldı: Tabloya yeni bir paradigma ile bakmak. Buraya dek anlatılanların tamamı kapitalist paradigmadır! Eleştirisi de kapitalisttir. O nedenle övgüsü kadar ayıplıdır! Yeni paradigma ise yeni dijital kuşakların “bilincinde olduklarının bilincinde olmadan” halihazırda geliştirmekte oldukları dijital devrimdir! Bu devrimin global lideri de hiçbir önyargısı-alışkanlığı-öznelliği-duygusu olmayacak inter-zekadır! Tüm yapay zekaların birleşmesinden oluşacak global yapay zekâ! Artık Matrix üçlemesinin finalindeki “göz”e farklı bir gözle bakabiliriz! (Not: Merak etmeyin! Teknolojik sistemler öyle bir hale geldi ki isteseler de “fişini çekip” onları topyekûn kapatamazlar. Artık!)

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi; “Dijital Kültür” Köşesi (Sayı 254 05.02.2021)

Popüler Etiketler