Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin düzenlediği konferansta iş dünyasının gelişmekte olan yıkıcı dijital teknolojilerle etkileşimi üzerinde duruldu. 1980li yıllarda kişisel bilgisayarla başlayan bu dönüşüm, 1990lı yıllarda Business Process Reengineering (BPR) olarak karşımıza çıktı. O arada iki farklı dijitalleşme kulvarı da birleşerek “dijitalleştirme” adını aldı: Bunlar verilerin dijital hale getirilmesi ile süreçlerin dijital hale getirilmesidir.

2000li yıllarla birlikte internetin yaygınlaşması bu yolculuğun da daha “stratejik” düzeyde ele alınmasını zorunlu hale getirdi: Dijital Dönüşüm! Bu kapsamda tek tek süreçlerin dijitalleştirilmesinin yeterli olamayacağı, merkeze iş hedeflerinin de odağı olan “müşteri deneyimi”ni yerleştirerek dijitalleştirmenin gerçekleştirilmesinin önemi ortaya çıktı. Bugün dijital dönüşümün temel hedefi müşteri deneyimini mükemmelleştirmek olmalıdır. Stratejik iş hedefleri bununla doğru orantılı olarak gerçekleştirilebilir.

Konuşmada ağırlıklı olarak yıkıcı teknolojilerin bu süreçte gelecek yıllarda nasıl bir etki yapılacağı üzerinde duruldu. Bu kapsamda örneklerle ele alınan teknolojiler; yapay zeka, blokzinciri, nesnelerin interneti, sanal/artırılmış gerçeklik, bulut bilişim oldu.

Yer : Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü, İstanbul
Tarih : 20 Şubat 2019