#HBT #HerkeseBilimTeknoloji #DijitalDevrim #SanayiDevrimi #Endüstri4 #OrhanBursalı #DijitalKültür #YapayZeka #CemSay #YeniParadigma #SanayiDevrimininEvreleri

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi’nin düzenlediği Dijital Kültür ve Yapay Zeka Konferansları’nın dördüncüsünde konu “dijital devrim” idi. Konferans serisini birlikte sunduğumuz Prof. Dr. Cem Say yurtdışında olduğundan bu kez Sn. Orhan Bursalı ile gerçekleştirdik.

Temel olarak irdelediğimiz hususlar şunlardı:

  • Sanayi Devrimi’nin gelişim süreci
  • Sanayi Devrimi’nin dört evresi
  • 4.Sanayi Devrimi ifadesi neden yanlıştır?
  • Neden bir müstakil “dijital devrim”, nasıl ?

Yer : BAU Beşiktaş, İstanbul
Tarih : 27 Nisan 2018