SİMÜLASYONUN SİMÜLASYONU

Sanayi toplumu ile gelen modernite lineer (ya da batılı) simülasyon teorisyenlerine göre hayatı yaşam olmaktan çıkarıp onun bir simülasyonuna dönüştürdü. Batı bu olguyu post-modernizm adıyla paketleyip sisteme dahil etmeye çalışırken bünyesinden çıkan bir başka olgu tabloyu daha da karmaşıklaştırdı: Dijitalleşme!

Beklenen uzaylı düşmanların gelmemesi üzerine stratejik ekonomik yatırımları Kaliforniya’daki çiçek çocukların icadı olan “kişisel bilgisayar”a kanalize eden global ekonomi önderleri bundan yirmi sene sonra internet ve mobil telefonların da yaygınlaşmasıyla bir tür simülasyonun içinde simülasyonun oluşmasına neden oldu. Tabii en başta tüm evrenin kendisi zaten bir simülasyon değilse!

Bu konuşma bir yanda dijitalleşme konusunu simülasyonun simülasyonu(nun simülasyonu) olarak irdelerken diğer yanda bunun lineer olmayan ortamlar için ne tür kaotik sonuçlara neden olabileceğini irdeleyecektir.

#SimülasyonunSimülasyonu #Simülasyon #Modernite #Dijitalleşme #PostModernizm #Kaos

Düzensiz Sistemler Çalışma Grubu
17. Uluslararası Sempozyumu
1-3 Aralık 2017
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, Şişli – İstanbul