Türk Eğitim Derneği’nin (TED) sivitl toplum kuruluşu TEDMEM’in düzenlemiş olduğu 5. Uluslararası Eğitim Forumu’nun açılış panelinde dijital obezite konusu ele alındı. Başkanlığını Prof. Dr. Acar Baltaş’ın yaptığı panele Dr. Ali Taha Koç (TC. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başklanı) ve Prof. Dr. Ferhan Odabaşı (Anadolu Üniversitesi) ile birlikte katıldım.

Birkaç temel mesaj verme fırsatım oldu. Birincisi dijital obezite derken tam olarak ne kastediliyor? Örneğin sadece ekran zamanı (ya da zamanları toplamı) mı? İkincisi ise nicelik-nitelik farkı. Bütün gün piyano çalma gencin ailesi nasıl ki “aşırı piyano çalıyor” diye endişelenmiyorsa (“çocuğumuz belki de virtüöz olacak”) dijital teknolojileri olumlu anlamda kullanan bir genç de “aşırı kullanıyor” diye eleştirilmemeli.

Ailelerin bu ayrımı yapabilmesi için de çocuğun dijital teknolojileri kullanırken ne yapıyor olduğunu bilecek kadar dijital okur-yazarlık bilgi ve becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda genç anne-babalar daha avantajlı bir durumda; çünkü onların dijital becerileri daha yüksek. Türkiye’de İnternet 2022 yılında 30 yaşını idrak ediyor olduğuna göre…

Yer: Ankara
Tarih: 14 Mayıs 2022