Turing 900 öğrenciye burs veren bir kurum. Bursiyerlerin kurum ile irtibatı aydan aya hesaplarına yatan bursları değil. Hafta sonları gerek şehir içi günübirlik turlar gerekse de konferans, sinema, dinleti etkinlikleri ile yaşam vizyonlarını genişletiyorlar. Atölye çalışmalarında ise meraklı oldukları konularda işin uzmanları ile derinlemesine etkileşim içine girme imkanı buluyorlar.

Bu sene Turing bursiyerlerine Yapay Zeka & Dijitalleşen Toplum adlı bir konuşma yaptım. Konuşmanın çatısını 90lı yıllardan itibaren ivmelenen dijitalleşme ve onu oluşturan üç evre oluşturdu. Bu evreler sırasıyla bilginin dijitalleşmesi, süreçlerin dijitalleşmesi ve işgücünün dijitalleşmesidir. Süreçlerin dijitalleşmesine “dijital dönüşüm”, işgücünün dijitalleşmesine odaklanan eğilimine de “Endüstri 4” demek yanıltıcı olmaz.

Endüstri 4 üç temel teknoloji üzerinde yükselmeyi hedeflemiştir. Yapay Zeka, Nesnelerin Interneti ve Büyük Veri. Konuşma bu kavramları derinlemesine analiz etti. Pratik örneklerle bu teknolojileri irdeledi. Son bölümde ise bitcoin çevresinde kriptopara olgusu ile bunun altyapısını oluşturan blokzinciri mimarisine yer verildi.

Eric Schmidt’in de ifade ettiği üzere “teknoloji, özünde yıkıcıdır”. Yetişmekte olan kuşaklar da bugün revaçta olan pek çok teknolojinin ya da yaşamsal sürecin ortaya yeni çıkacak teknolojilerle yıkılacağına şahit olacak. Bu başdöndürücü süreçte ayaklarını sağlam basacakları zemin ise kendilerini bilmek ve özdeğerlerini tespit ederek kendilerine bir yol belirlemek!

Yer: Turing Genel Merkezi, İstanbul
Tarih : 21 Aralık 2019