Kadim dostum Sn. Ahmet Hamamcıoğlu ile Youtube Kanalı “Notron”‘da sohbet etme imkanım oldu. Sanayi Toplumu’nun üstünde yükseldiği üç sacayağını baz alarak 21. yüzyıla damgasını vurmasını beklediğim yeni toplum modelinin (“Dijital Toplum”) üç sacayağını oluşturacak olguları irdeledik.

Sanayi Toplumu’nun üstünde yükseliği üç temel buhar makinesi (teknoloji), “Ulusların Zenginliği” ile tanımlanan liberalizm (ekonomi), Fransız Devrimi (politika) idi. Dijital Toplum için önerim: Teknolojide “yapay zeka”, ekonomide kripto-para, politik alanda ise blok-zinciri.

Yapay zeka ile yeni bir ekonomik artı-değer üretme imkanı ortaya çıkabilir. Kripto-para olgusu devlet-banka-çokuluslu şirket sarmalındaki global ekonomik düzeni bu “aracı”lardan temizleyebilir. Ve blok-zincirinin getireceği güven-gerektirmeyen bilgi-belge transferi dünya üzerindeki her bireyin her an her yerde kamusal konulardaki karar süreçlerine katılmasını sağlayabilir.

Şimdi soru(n) şu: Eğer bu dünyaya dünyadaki bireylerin çoğu “cahil” girerse dünyayı yerle bir ederler! Global-linç yaşanır! Linç edilen “insanlık” olur! Meydan yapay zekalara kalır!

Konuşmanın tamamına buradan erişilebilir.

Yer: Notron, Youtube
Tarih: 5 Kasım 2020