İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin davetlisi olarak katıldığım bu konferansta “Yeni Dijital Toplum” perspektifinden Yapay Zekâ, Metaverse ve Kripto Ekonomi konularını ele aldım. Sanayi Toplumu oluşurken kullanılan üçlü sacayağının çağdaş muadilleri yeni bir toplum modelinin habercisi mi? Yoksa bunlar Sanayi 4 evrimsel sürecine mi katkı sağlıyorlar?

Bu üç olgu:

  Teknolojide  Yapay Zekâ

  Ekonomide  Kripto Ekonomi & Metaverse

  Siyasette Blokzinciri

Bu çerçevede açılım getirilen olgular şöyle sıralanabilir:

  Yapay Zekâ alanında; YZ’nin evreleri, Teknolojik Singularity (Tekillik), Transhuman vs. Posthuman

  Metaverse alanında; Dijital Göç, Vücuttan kurtulma arzusu, Bedensiz Yeni bir Evren, 3-D Sosyal Medya

  Kripto Ekonomi alannda; Dalgalanmalar, Spekülasyonlar, DeFi

  Blokzinciri – Web3 alanında; DAO ve “Dijital Kurum”lar, Değiştirilemezlik, İçerin Merkeziyetsizleştirilmesi

Yer: İstanbul
Tarih: 18 Mayıs 2022